Жарияланған күні: 09.02.2017 15:53
Өзгертілген күні: 28.02.2017 16:47

01.02.2017ж. кезеңіне пайда болған күннен алты ай ішінде өтелмеген төлемдер, салықтар мен өсімпұлдар бойынша берешегі бар төлеушілердің тізімі


№ п/п СЭҚҚ атауы БИН(БСН) Басшының аты-жөні Төлемдер, салықтар және өсімпұл бойынша
берешегінін жалпы сомасы
(тыс.тенге)
1 ИП Даулетбаев Нурлан Макумович 610225300050 Даулетбаев Нурлан Макумович 2 481 
2 ИП Шанси Авто, Осипов В.Н. 780905300615 Осипов Владимир Николаевич 64 725
3 ИП Абильдин Г.К. 621127350386 Абильдин Галым Калиаскарович  1414,2
4 ИП Агальцев А.Б. 680805350697 Агальцев Анатолий Ббронислалович  1761,2
5 Батова Л.И. (КХ "Ассортимент-Агро") 611120450223 Батова Лариса Ивановна 7051,1